Photo Name Designation Section Email Phone
Mohan Prasad Marashaini Executive Officer 9858435111
Ram Chandra Joshi Account Officer आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७
खेम राज बिष्ट प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9858439111
गोविन्द चौधरि का.स कार्यालय सहयोगि 9868578910
ज्ञानेन्द्र कुमार भट्ट खरिदार पंजीकरण, सामजिक सुरक्षा र सामाजिक बिकाश शाखा ९८४८४२६३२२
टेक बहादुर खड्का का.स कार्यालय सहयोगी 9815671499
नरेन्द्र बहादुर चन्द ना.सु जिन्सी शाखा ९८४८४३७२७०
अम्मर राज उपाध्याय कानुनी सल्लाहकार कार्यालय सहयोगि 9866683870
पद्मा देँवी खड्का का.स कार्यालय सहयोगि 9824697635
तिर्थ प्रसाद चौधरी ड्राइभर हेभी सवारि चालक 9749043210
लक्ष्मण पार्की का.स कार्यालय सहयोगी 9868567256
सुर्य प्रसाद अोझा ना.सु ९८६०७२७५७०
राजेन्द्र चौधरी का.स कार्यालय सहयोगी 9812678121
पुजा भन्डारि का.स कार्यालय सहयोगि 9815660841
बासु देव भट्ट ड्राइभर हलुका सवारि चालक 9858426766
जेलाल राना थारु का.स कार्यालय सहयोगी 9815645107
दामोदर जोशी ना.सु शिक्षा साखा ९७४९५००१५१
नारायण प्रसाद चौधरि का.स कार्यालय सहयोगी 9848455213
नरेन्द्र सिंह कुँवर शाखा अधिकृत ९८४१७७१२६६
दिपक चौधरि का.स कार्यालय सहयोगि 9824685584
प्रेम बहादुर महरा दमकल ड्राइभर दमकल ड्रइभर 984842366
लक्ष्मि प्रसाद जोशि का.स कार्यालय सहयोगी 9848486035
दिव्य कुमारी जोशि ना.सु
सिताराम कठायत का.स कार्यालय सहयोगी 9824654004
जानकी बडैला इन्जिनियर ९८६८७९३०११
चन्द्र प्रकास भन्डारि का.स कार्यालय सहयोगि 9800623863
जवाहिर लाल राना ड्राइभर टिप्पर ड्रइभर 9848457135
लोक राज भट्टराइ नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरि जवान 9848575951
धना कुमारी जिशि अोझा स. म. बि. नि. सामाजिक विकास साखा ९८४२३००३३१
कुमार सिंह कुन्जेडा का.स कार्यालय सहयोगी 9800605167
नर बहादुर भाट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४३१०८४
टेक बहादुर थापा का.स कार्यालय सहयोगि 9865749107

Staff