FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
नरेन्द्र सिंह कुँवर शाखा अधिकृत ९८४१७७१२६६
Ram Chandra Joshi Account Officer आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७
सुर्य प्रसाद अोझा ना.सु ९८६०७२७५७०
दामोदर जोशी ना.सु शिक्षा साखा ९७४९५००१५१
दिव्य कुमारी जोशि ना.सु
नरेन्द्र बहादुर चन्द ना.सु जिन्सी शाखा ९८४८४३७२७०
ज्ञानेन्द्र कुमार भट्ट खरिदार पंजीकरण, सामजिक सुरक्षा र सामाजिक बिकाश शाखा ९८४८४२६३२२
जानकी बडैला इन्जिनियर ९८६८७९३०११
अम्मर राज उपाध्याय कानुनी सल्लाहकार कार्यालय सहयोगि 9866683870
नर बहादुर भाट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४३१०८४
धना कुमारी जोशी ओझा स. म. बि. नि. सामाजिक विकास साखा ९८४२३००३३१
प्रेम बहादुर महरा दमकल ड्राइभर दमकल ड्रइभर 984842366
खेम राज बिष्ट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9858435111
तिर्थ प्रसाद चौधरी ड्राइभर हेभी सवारि चालक 9749043210
बासु देव भट्ट ड्राइभर हलुका सवारि चालक 9858426766
जवाहिर लाल राना ड्राइभर टिप्पर ड्रइभर 9848457135
पद्मा देँवी खड्का का.स कार्यालय सहयोगि 9824697635
लक्ष्मण पार्की का.स कार्यालय सहयोगी 9868567256
राजेन्द्र चौधरी का.स कार्यालय सहयोगी 9812678121
पुजा भन्डारि का.स कार्यालय सहयोगि 9815660841
जेलाल राना थारु का.स कार्यालय सहयोगी 9815645107
नारायण प्रसाद चौधरि का.स कार्यालय सहयोगी 9848455213
दिपक चौधरि का.स कार्यालय सहयोगि 9824685584
लक्ष्मि प्रसाद जोशि का.स कार्यालय सहयोगी 9848486035
सिताराम कठायत का.स कार्यालय सहयोगी 9824654004
चन्द्र प्रकास भन्डारि का.स कार्यालय सहयोगि 9800623863
कुमार सिंह कुन्जेडा का.स कार्यालय सहयोगी 9800605167
टेक बहादुर थापा का.स कार्यालय सहयोगि 9865749107
गोविन्द चौधरि का.स कार्यालय सहयोगि 9868578910
टेक बहादुर खड्का का.स कार्यालय सहयोगी 9815671499
लोक राज भट्टराइ नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरि जवान 9848575951