खेलकुद मैदानकाे पर्खाल निर्माण

खेलकुद मैदानकाे पर्खाल निर्माण (Boundary wall construction of playing ground)