गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

चौथो नगर परिसद् बाट पारित बजेट नीति तथा कार्यक्रम