Phone: 
९८६८४१७३६०
Section: 
वार्ड सचिब ३

बिमला सोती जोशी