गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

Email: 
cao@godawarimunkailali.gov.np
Phone: 
९८५८४३५१११

मोहन प्रसाद मरासिनी