गोदावरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ |

वडा कमिटिहरुबाट  छनोट भइ आएका योजनाहरुको लागि तलको दस्तावेज डाउनलोड गर्नुहोस्

वडा तहका योजना