राम्रो
78% (18 votes)
ठिकै
13% (3 votes)
नराम्रो
9% (2 votes)
Total votes: 23

तपाईलाई गोदावरी नगरपालिकाको website कस्तो लाग्यो ?