राम्रो
79% (27 votes)
ठिकै
9% (3 votes)
नराम्रो
12% (4 votes)
Total votes: 34

तपाईलाई गोदावरी नगरपालिकाको website कस्तो लाग्यो ?