राम्रो
81% (22 votes)
ठिकै
11% (3 votes)
नराम्रो
7% (2 votes)
Total votes: 27

तपाईलाई गोदावरी नगरपालिकाको website कस्तो लाग्यो ?