Photo Name Designation Section Email Phone
लाल बहादुर बोहरा प. स्वा. प्रा. पशु बिकाश ९८४८४६०३२०
बिमला सोती जोशी स. म. बि. नि. वार्ड सचिब ३ ९८६८४१७३६०
रुद्र बहादुर बोगटी इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बि. शाखा ९८५८४२३२५६
लोक राज उपाध्याय कृषि बजार बिज्ञ कृषि विकास ९८४८४२७१४३
योगेन्द्र बहादुर सिंह ना.सु नगर प्रमुखको सचिवालय ९८४८४२३५५३
ज्ञानेन्द्र बुढा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५९०८०९९
शिव साउद सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६१२१६०७४
भवानी दत्त भट्ट शाखा अधिकृत पशु बिकास शाखा ९८४८४८५९५७
रघुनाथ जैशी खरिदार ९८४८६४२३४७
शिव राज भाट सूचना अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत / सुचना अधिकारी sibu91@gmail.com ९८४८४२८१९१
रघुनाथ जोशी अमिन भुमि व्यस्थापन तथा भवन निर्माण शाखा ९७४९००८०२४
नारायण प्रसाद बडु शाखा अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा npbadu@gmail.com ९८४८८८५०३६
राजेश प्रसाद जोशी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ. ले. प. शाखा rpjoshi190@gmail.com ९८४८४५४३६३
उद्धव राज उपाध्याय खरिदार वडा सचिव ६ ९८४८४५३७१२
बालकृष्ण जोशी खरिदार सामजिक सुरक्षा शाखा ९८४३४०७७५२
निल प्रसाद तिवारी कानुनी सल्लाहकार न्याय, कानुन ९८४८४२६०१८
दुर्गा थापा खरिदार वार्ड सचिब २ ९८४८६२४२५३
खगेन्द्र महरा सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४८५७६९९९
सजित बास्कोटा स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा sajeetbaskota@gmail.com ९८६८७२०७२०
नरेन्द्रराज जोशी ..... पशु बिकाश ९८६७२९८५७५
लाल बहादुर एर सव.इन्जिनियर भुमि ब्यबस्थापन तथा भवन नियमन शाखा ९८४८४२३८९९
हर्क बहादुर खड्का सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा harkakhadka43@gmail.com ९८४८४२६१३०
दुर्गा प्रसाद जोशी खरिदार वार्ड सचिब ४ ९८४८४२४७३२
प्रेम बहादुर महरा दमकल ड्राइभर ९८४८४२३६६६
रामचन्द्र जोशी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७७
भिम बहादुर बोहरा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८५८४२२१२९
खगेन्द्र प्रसाद चौधरी लेखापाल वडा सचिव ९८४८४५०३९७
पुस्कर राज भट्टराई खरिदार जिन्सी शाखा ९८४८४९६८०५
गोविन्द राज जैशी ना.सु वडा सचिव १० ९८१५६०१७७७
देव राज शर्मा खरिदार वार्ड सचिब ५ ९७४९०३२४८८८
मिन बहादुर ऐर स. कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४६४१२१
कुन्ता भण्डारी ना.सु वडा सचिब ९८४९०२६८७५
चन्दर सिं कामी अ. स. ई. ९८५८४२६८०३
राजेन्द्र भण्डारी सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८४८४२१५५३
महेश दत्त भट्ट खरिदार वडा सचिब ७ ९८४८७६४८२२

Pages

कर्मचारीहरु