Photo Name Designation Section Email Phone
मोहन प्रसाद मरासिनी कार्यकारी अधिकृत cao@godawarimunkailali.gov.np ९८५८४३५१११
रामचन्द्र जोशी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७
लोक राज उपाध्याय कृषि बजार बिज्ञ कृषि विकास ९८४८४२७१४३
शिव राज भाट प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन/ सामाजिक विकास शाखा sibu91@gmail.com ९८४८४२८१९१
राजेश प्रसाद जोशी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ. ले. प. शाखा rpjoshi190@gmail.com ९८४८४५४३६३
खगेन्द्र महरा सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४८५७६९९९
हर्क बहादुर खड्का सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा harkakhadka43@gmail.com ९८४८४२६१३०
रुद्र बहादुर बोगटी इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बि. शाखा ९८५८४२३२५६
भवानी दत्त भट्ट शाखा अधिकृत पशु बिकास शाखा ९८४८४८५९५७
कमल बहादुर बम शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८५११९२५५५
नारायण प्रसाद बडु शाखा अधिकृत सूचना प्रबिधि तथा तथ्यांक अभिलेख शाखा npbadu@gmail.com ९८४८८८५०३६
निल प्रसाद तिवारी कानुनी सल्लाहकार न्याय, कानुन ९८४८४२६०१८
लाल बहादुर एर सव.इन्जिनियर भुमि ब्यबस्थापन तथा भवन नियमन शाखा ९८४८४२३८९९
खगेन्द्र प्रसाद चौधरी लेखापाल वडा सचिव ९८४८४५०३९७
गोविन्द राज जैशी ना.सु पंजीकरण, सामजिक सुरक्षा र सामाजिक बिकाश शाखा ९८१५६०१७७७
प्रतिभा श्रेष्ठ महिला बिकाश निरीक्षक महिला बिकाश शाखा ९८४८४६८९८६
कुन्ती भण्डारी ना.सु वडा सचिब ९८४९०२६८७५
राजेन्द्र भण्डारी सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८४८४२१५५३
नरेन्द्रराज जोशी ..... पशु बिकाश ९८६७२९८५७५
लाल बहादुर बोहरा प. स्वा. प्रा. पशु बिकाश ९८४८४६०३२०
योगेन्द्र बहादुर सिंह ना.सु नगर प्रमुखको सचिवालय ९८४८४२३५५३
देव राज शर्मा खरिदार वार्ड सचिब ५ ९७४९०३२४८८८
उद्धव राज उपाध्याय खरिदार वडा सचिव ६ ९८४८४५३७१२
भक्त्त राज जोशी अ. स. ई. शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८४८४२०५०१
दुर्गा प्रसाद जोशी खरिदार वार्ड सचिब ४ ९८४८४२४७३२
पुस्कर राज भट्टराई खरिदार जिन्सी शाखा ९८४८४९६८०५
रघुनाथ जैशी खरिदार ९८४८६४२३४७
चन्दर सिं कामी अ. स. ई. वार्ड सचिब ११ ९८५८४२६८०३
दुर्गा थापा खरिदार वार्ड सचिब २ ९८४८६२४२५३
प्रभा हमाल स. म. बि. नि. दर्ता चलानी शाखा ९८६८५९१५१९
बिमला सोती जोशी स. म. बि. नि. वार्ड सचिब ३ ९८६८४१७३६०
शिव साउद सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६१२१६०७४
कैलाशपती पन्त अमिन भुमि व्यस्थापन तथा भवन निर्माण शाखा ९८४८६१४९२९
रघुनाथ जोशी अमिन भुमि व्यस्थापन तथा भवन निर्माण शाखा ९७४९००८०२४
महेश दत्त भट्ट खरिदार वडा सचिब ७ ९८४१७६४८२२

Pages

कर्मचारीहरु