FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रुद्र बहादुर बोगटी इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बि. शाखा bogati.rudra@gmail.com ९८५८४२३२५६
नारायण प्रसाद बडु शाखा अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा npbadu@gmail.com ९८४८८८५०३६
रामचन्द्र जोशी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७७
योगेन्द्र बहादुर सिंह ना.सु नगर प्रमुखको सचिवालय ९८४८४२३५५३
गोविन्द राज जैशी ना.सु वडा सचिव १० ९८१५६०१७७७
कुन्ता भण्डारी ना.सु वडा सचिब ९८४९०२६८७५
सुर्य प्रसाद अोझा ना.सु ९८६०७२७५७०
दिव्य कुमारी जोशि ना.सु
राजेन्द्र भण्डारी सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८४८४२१५५३
शिव साउद सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६१२१६०७४
लाल बहादुर एर सव.इन्जिनियर भुमि ब्यबस्थापन तथा भवन नियमन शाखा ९८४८४२३८९९
ज्ञानेन्द्र कुमार भट्ट खरिदार पंजीकरण, सामजिक सुरक्षा र सामाजिक बिकाश शाखा ९८४८४२६३२२
दुर्गा प्रसाद जोशी खरिदार वार्ड सचिब ४ ९८४८४२४७३२
पुस्कर राज भट्टराई खरिदार जिन्सी शाखा ९८४८४९६८०५
बालकृष्ण जोशी खरिदार सामजिक सुरक्षा शाखा ९८४३४०७७५२
रघुनाथ जैशी खरिदार ९८४८६४२३४७
रघुनाथ जोशी अमिन भुमि व्यस्थापन तथा भवन निर्माण शाखा ९७४९००८०२४
शिव राज भाट सूचना अधिकारी आर्थिक विकास अधिकृत / सुचना अधिकारी sibu91@gmail.com 9848428191
राजेश प्रसाद जोशी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ. ले. प. शाखा rpjoshi190@gmail.com ९८४८४५४३६३
लोक राज उपाध्याय कृषि बजार बिज्ञ कृषि विकास ९८४८४२७१४३
खगेन्द्र महरा सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४८५७६९९९
हर्क बहादुर खड्का सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा harkakhadka43@gmail.com ९८४८४२६१३०
जानकी बडैला इन्जिनियर ९८६८७९३०११
अम्मर राज उपाध्याय कानुनी सल्लाहकार कार्यालय सहयोगि 9866683870
निल प्रसाद तिवारी कानुनी सल्लाहकार न्याय, कानुन ९८४८४२६०१८
नर बहादुर भाट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४३१०८४
खगेन्द्र प्रसाद चौधरी लेखापाल वडा सचिव ९८४८४५०३९७
लाल बहादुर बोहरा प. स्वा. प्रा. पशु बिकाश ९८४८४६०३२०
नरेन्द्रराज जोशी ..... पशु बिकाश ९८६७२९८५७५
भिम बहादुर बोहरा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८५८४२२१२९
भक्त्त राज जोशी अ. स. ई. शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८४८४२०५०१
ज्ञानेन्द्र बुढा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५९०८०९९
चन्दर सिं कामी अ. स. ई. ९८५८४२६८०३
प्रभा हमाल स. म. बि. नि. दर्ता चलानी शाखा ९८६८५९१५१९
धना कुमारी जोशी ओझा स. म. बि. नि. सामाजिक विकास साखा ९८४२३००३३१

Pages