FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रुद्र बहादुर बोगटी इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बि. शाखा bogati.rudra@gmail.com ९८५८४२३२५६
भवानी दत्त भट्ट शाखा अधिकृत पशु बिकास शाखा ९८४८४८५९५७
नारायण प्रसाद बडु शाखा अधिकृत सूचना प्रबिधि शाखा npbadu@gmail.com ९८४८८८५०३६
रामचन्द्र जोशी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९८५८४२५७७७
दिव्य कुमारी जोशि ना.सु
योगेन्द्र बहादुर सिंह ना.सु नगर प्रमुखको सचिवालय ९८४८४२३५५३
गोविन्द राज जैशी ना.सु वडा सचिव १० ९८१५६०१७७७
कुन्ता भण्डारी ना.सु वडा सचिब ९८४९०२६८७५
नरेन्द्र बहादुर चन्द ना.सु जिन्सी शाखा ९८४८४३७२७०
सुर्य प्रसाद अोझा ना.सु ९८६०७२७५७०
दामोदर जोशी ना.सु शिक्षा साखा ९७४९५००१५१
शिव साउद सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६१२१६०७४
राजेन्द्र भण्डारी सव.इन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८४८४२१५५३
लाल बहादुर एर सव.इन्जिनियर भुमि ब्यबस्थापन तथा भवन नियमन शाखा ९८४८४२३८९९
रघुनाथ जैशी खरिदार ९८४८६४२३४७
उद्धव राज उपाध्याय खरिदार वडा सचिव ६ ९८४८४५३७१२
बालकृष्ण जोशी खरिदार सामजिक सुरक्षा शाखा ९८४३४०७७५२
महेश दत्त भट्ट खरिदार वडा सचिब ७ ९८४८७६४८२२
ज्ञानेन्द्र कुमार भट्ट खरिदार पंजीकरण, सामजिक सुरक्षा र सामाजिक बिकाश शाखा ९८४८४२६३२२
दुर्गा थापा खरिदार वार्ड सचिब २ ९८४८६२४२५३
दुर्गा प्रसाद जोशी खरिदार वार्ड सचिब ४ ९८४८४२४७३२
पुस्कर राज भट्टराई खरिदार जिन्सी शाखा ९८४८४९६८०५
रघुनाथ जोशी अमिन भुमि व्यस्थापन तथा भवन निर्माण शाखा ९७४९००८०२४
राजेश प्रसाद जोशी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ. ले. प. शाखा rpjoshi190@gmail.com ९८४८४५४३६३
लोक राज उपाध्याय कृषि बजार बिज्ञ कृषि विकास ९८४८४२७१४३
खगेन्द्र महरा सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४८५७६९९९
हर्क बहादुर खड्का सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा harkakhadka43@gmail.com ९८४८४२६१३०
शिव राज भाट प्रशासकिय अधिकृत प्रशासकीय अधिकृत / सुचना अधिकारी sibu91@gmail.com 9848428191
जानकी बडैला इन्जिनियर ९८६८७९३०११
अम्मर राज उपाध्याय कानुनी सल्लाहकार कार्यालय सहयोगि 9866683870
निल प्रसाद तिवारी कानुनी सल्लाहकार न्याय, कानुन ९८४८४२६०१८
खगेन्द्र प्रसाद चौधरी लेखापाल वडा सचिव ९८४८४५०३९७
नर बहादुर भाट लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४३१०८४
लाल बहादुर बोहरा प. स्वा. प्रा. पशु बिकाश ९८४८४६०३२०
नरेन्द्रराज जोशी ..... पशु बिकाश ९८६७२९८५७५

Pages