FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
बालकृष्ण जोशी खरिदार सामजिक सुरक्षा शाखा ९८४३४०७७५२
लाेक बहादुर कुँवर खरिदार वडा कार्यालय 9868579797
पुस्कर राज भट्टराई खरिदार जिन्सी शाखा ९८४८४९६८०५
रघुनाथ जोशी अमिन भुमि व्यस्थापन तथा भवन निर्माण शाखा ९७४९००८०२४
शिव राज भाट सूचना अधिकारी आर्थिक विकास अधिकृत / सुचना अधिकारी sibu91@gmail.com 9848428191
राजेश प्रसाद जोशी अन्तरिक लेखा परिक्षक आ. ले. प. शाखा rpjoshi190@gmail.com ९८४८४५४३६३
खगेन्द्र महरा सि. अ. हे. व. अधिकृत स्वास्थ्य शाखा ९८४८५७६९९९
श्री बिर बहादुर कुँवर सि. अ. हे. व. अधिकृत ९८४८४००६७०
श्री लाेक बहादुर खड्का प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४८४७६३४५
जानकी बडैला इन्जिनियर ९८६८७९३०११
निल प्रसाद तिवारी कानुनी सल्लाहकार न्याय, कानुन ९८४८४२६०१८
खगेन्द्र प्रसाद चौधरी लेखापाल वडा सचिव ९८४८४५०३९७
गाेदावरी खत्री महिला बिकाश निरीक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा 9848497365
नरेन्द्रराज जोशी ..... पशु बिकाश ९८६७२९८५७५
चन्दर सिं कामी अ. स. ई. ९८५८४२६८०३
भिम बहादुर बोहरा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८५८४२२१२९
ज्ञानेन्द्र बुढा अ. स. ई. सहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५९०८०९९
भक्त्त राज जोशी अ. स. ई. शहरी पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८४८४२०५०१
भिम बहादुर बाेहरा अ. स. ई. शहरी पुर्वाधार विकास शाखा 9858422129
भक्त राज जाेशी अ. स. ई. शहरी पुर्वाधार विकास शाखा 9848420501
ज्ञानेन्द्र बुढा अ. स. ई. शहरी पुर्वाधार विकास शाखा 9865908099
प्रभा हमाल स. म. बि. नि. दर्ता चलानी शाखा ९८६८५९१५१९
बिमला सोती जोशी स. म. बि. नि. वार्ड सचिब ३ ९८६८४१७३६०
धना कुमारी जोशी ओझा स. म. बि. नि. सामाजिक विकास साखा ९८४२३००३३१
राजु दहित चाैधरी स. कम्प्युटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा raju.dahit73@gmail.com 9848464179
गिता बाेहरा स. कम्प्युटर अपरेटर न्यायीक समिति सचिवालय 9868909695
रञ्जना शाही स. कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा 9848430866
चेतराज जाेशी स. कम्प्युटर अपरेटर शहरी पुर्वाधार विकास शाखा 9849639598
मिन बहादुर ऐर स. कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४८४६४१२१
बिष्ना कुमारी सिंह स. कम्प्युटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा 9865758237
कृष्ण बहादुर चन्द स. कम्प्युटर अपरेटर वडा कार्यालय 9858425293
अम्बिका साउँद स. कम्प्युटर अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा 9860012709
गिता शाही स. कम्प्युटर अपरेटर वडा कार्यालय 9848543901
सजित बास्कोटा स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा sajeetbaskota@gmail.com ९८६८७२०७२०
रामचन्द्र राना स. कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा ९८०४६२७०९०

Pages