FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित एन, कानुन तथा निर्देशिका
Post date Documents
नागरिक वडापत्र 04/21/2024 - 11:18 PDF icon गोदावरी नगरपालिका नागरिक वडापत्र.pdf
नागरिक वडापत्र(वडा कार्यालय ) 08/24/2018 - 10:56 PDF icon citizen charter.pdf