FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित निर्णय
विवरण Supporting Documents

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७७-०३-०९ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2077-03-09.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७७-०२-२९ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2077-02-29.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७७-०२-०८ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2077-02-08.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७७-०१-३१ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2077-01-31.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०१-१९ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2077-01-19.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-१२-२२ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-12-22.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-१२-१२ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-12-12.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-१०-२९ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-10-29.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०९-२० गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-09-20.pdf

गोदावरी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिका बोर्ड बैठक २०७६-०९-१३ गतेका निर्णयहरू

PDF icon 2076-09-13.pdf

Pages