FAQs Complain Problems

News

Annual Progress Report

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित एन, कानुन तथा निर्देशिका
Post date Document
आ.व.२०८०।८१ को अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा Friday, February 16, 2024 - 15:37 PDF icon आ.व.२०८०।८१ को अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा.pdf
आ.व.२०७९।८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन Thursday, December 28, 2023 - 08:00 PDF icon गोनपा प्रगती प्रतिवेदन २०७९-८०.pdf
तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे- Monday, July 26, 2021 - 12:15 PDF icon तेस्रो_चौमासिक_तथा_वार्षिक_आय_व्यय_विवरण_सार्वजनिक_गरिएको_बारे.pdf
आ० व० २०७५-०७६ को संक्षिप्त वित्तिय तथा भैतिक प्रगति विवरण Monday, February 8, 2021 - 19:34 PDF icon आ० व० २०७५-०७६ को संक्षिप्त वित्तिय तथा भैतिक प्रगति विवरण.pdf
आय व्यय विवरण २०७६/०७७ Tuesday, September 15, 2020 - 09:23 PDF icon आय व्यय 2076-77.pdf