FAQs Complain Problems

Trimester Progress Report

गोदावरी नागरकार्यपालिकाबाट पारित एन, कानुन तथा निर्देशिका
Post date Document
आ.व.२०८०।८१ को अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा Friday, February 16, 2024 - 15:37 PDF icon आ.व.२०८०।८१ को अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा.pdf
तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे- Monday, July 26, 2021 - 12:15 PDF icon तेस्रो_चौमासिक_तथा_वार्षिक_आय_व्यय_विवरण_सार्वजनिक_गरिएको_बारे.pdf
दोस्रो चौमासिक आय व्यय तथा वित्तिय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे Wednesday, March 31, 2021 - 16:43 PDF icon दोस्रो चौमासिक आय व्यय तथा वित्तिय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे.pdf
प्रथम चौमासिक आय व्यय तथा वित्तिय प्रगति विवरण Tuesday, January 19, 2021 - 12:32 PDF icon Document 12.pdf
वित्तय तथा भाैतिक प्रगति विवरण Sunday, May 12, 2019 - 09:25 PDF icon वित्तय तथा भाैतिक प्रगति विवरण (चैत्र 2075-076).PDF