FAQs Complain Problems

News

कानून अ., कृषि स्नातक पदको लिखित परीक्षा, न. प्र.ना.निरीक्षक, न. प्र. हवल्दार र न.प्र.ज.पदको शारिरीक परीक्षण परीक्षा र श.व. चालक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

Fiscal Year: