FAQs Complain Problems

कोरोना Covid 19 सो मुल्याङ्कन फाराम

यस फाराम मार्फत आफ्ना शारीरिक लक्षणहरु, यात्राका विवरण तथा आफ्नो नाम, सम्पर्क नम्बर, उमेर, लिंग र ठेगाना आफ्नो स्वेक्षाले पठाई

कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्नमा मद्दत गर्नहुन अनुरोध छ। विवरण को लागि तलको लिंकमा जानुहोस्।
https://ee.humanitarianresponse.info/x/#68TNGaUu

Fiscal Year: